Bratislavský Fecht sa riadi pravidlami Slovenskej HEMA federácie – FEBUS. Podmienky a požiadavky na ochrannú výstroj vychádzajú zo štandardov, ktoré sa používajú bežne v zahraničí a ktoré sú aj súčasťou Česko-Slovenskej HEMA ligy.

Pre maximálnu bezpečnosť a rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov vyžadujeme, aby každý súťažiaci spĺňal nároky na výstroj. Ak si nie ste istý, či vaša výstroj spĺňa normy, kontaktujte prosím organizačný team.

Požiadavky na výstroj a výzbroj

Dlhý meč – Výstroj

 1. Každý šermiar zodpovedá za svoju výstroj sám a pri nespôsobilosti vybavenia nie je možný štart, alebo pokračovanie v turnaji.
 2. Povinnú výstroj kontroluje a schvaľuje rozhodca daného poľa, ktorý má právo vykázať šermiara na úpravu výstroja, ktorá nepresiahne čas 5 minút. Ak nie je možné uviesť výstroj do stavu zodpovedajúcemu pravidlám v stanovenom časovom rozsahu, udeľuje šermiarovi čiernu kartu a ten sa nesmie zúčastniť ďalších zápasov. Všetky jeho zápasy, ak je jeho štartovacia pozícia vylosovaná, budú znamenať výhru 0:1 pre druhého šermiara.
 3. Ak príde k úrazu z dôvodu výstroje nevyhovujúcej pravidlám, tak zodpovednosť nesie hlavný rozhodca, ktorý šermiara pripustil do turnaja. Rozhodca bude následne vystavený disciplinárnemu konaniu s možnosťou okamžitého odobratia platnej licencie.
 4. Rozhodca má právo zakázať výstroj, ktorá podľa jeho subjektívneho hodnotenia nespĺňa normy pravidiel.

Hlava

 1. Neporušená a nepreliačená, príp. nepokrivená šermiarska maska sily 1600N spĺňajúca FIE certifikáciu.
 2. Ochrana zátylku a krčnej chrbtice.
 3. Chránič krku s tvrdým jadrom chrániacim hrtan.
 4. Límec masky sa nesmie vyhŕňať.
 5. Hlava pri bežnom záklone nemôže odhaľovať žiadnu nechránenú časť krku.

Ruky a trup

 1. Rukavice hokejové, lakrosové, alebo špeciálne vyvinuté pre účely šermu. Rukavice nesmú mať medzery vo výstuži a povrch nesmie byť kovový.
 2. Rukavice nemusia byť vypchaté v dlaňovej časti avšak dlane nesmú mať holé bez akejkoľvek ochrany.
 3. Trup musí byť chránený neporušeným šermiarskym kabátcom obsahujúcim vložené tlmiace vrstvy pod väčšinou vlastného povrchu. Kabátec musí byť vyrobený z pevného materiálu odolného proti prebodnutiu. Dostatočnosť vypchávky (špeciálne hruď a krk) kabátu posúdi rozhodca. Kabátec nesmie mať otvory v podpazuší.
 4. V prípade, že kabátec nie je vybavený integrovanou ochranou lakťov a predlaktí, sú povinné pevné chrániče na obe tieto časti tela.
 5. Medzi rukavicami a zvyškom chráničov nesmie byť nechránená oblasť.
 6. Tvrdý plastrón pod kabátcom je povinný v kategórii dlhý meč ženy.

Nohy

 1. Suspenzor je povinná súčasť výstroje v kategórii dlhý meč muži.
 2. Kolená aj holene musia byť chránené spredu aj z bokov.
 3. Bedrové kosti musia byť chránené vypchávanými nohavicami, alebo prekrývajúcim kabátom.
 4. Stehná a slabiny musia byť chránené pevnými nohavicami – FIE 350N, alebo inou schválenou ochranou nôh. (materiály ako kevlar, aramid)

Dlhý meč – Zbraň

 1. Povolené zbrane sú meče európskeho typu s rovnou čepeľou skladajúce sa z čepele s dvoma hranami, priečky, rukoväte a hlavice. Preferujú sa zbrane typu “Feder” alebo “Fechtschwert”. Meč musí byť vyrobený z riadnej ocele (hliníkové, drevené alebo plastové meče sú zakázané) a musí spĺňať určené štandardy, viď nižšie.
 2. Čepeľ musí byť neopotrebovaná, bezpečná, bez vyštrbenia, zlomov a ohybov. Hrany musia byť zaoblené a tupé.
 3. Na čepeli môže byť pri priečke rozšírenie (tzv. Schilt), ktoré však musí mať tupé hrany a rohy.
 4. Priečka musí byť rovná so zaoblenými koncami. Záštitné oblúky ani iné modifikácie priečky nie sú povolené.
 5. Hlavica zbrane musí byť hladká bez výčnelkov.
 6. Ohybnosť čepele sa meria zavesením 1kg závažia na hrot meča pri pevnom uchytení čepele o podložku v priečke. Prípustná ohybnosť čepele 7%-15% kde jednotlivé čísla vyjadrujú pomer výchylky spôsobenej závažím k dĺžke čepele v cm násobenej 100.
 7. Minimálna šírka hrotu je 1cm.
 8. Hrot čepele musí byť zahnutý do valca, alebo musí byť inak zabezpečená jeho bezpečnosť.
 9. Ťažisko meča nesmie byť viac ako 9 cm od priečky smerom k hrotu.
 10. Hrot meča musí byť obalený jasne červenou/bielou lepiacou páskou pre lepšiu viditeľnosť zásahov na videozázname.
 11. Celková dĺžka meča sa môže pohybovať medzi 120 – 140cm.
 12. Hmotnosť meča musí byť v rozsahu od 1500g do 1800g.

Rapír – Výstroj

 • Každý šermiar zodpovedá za svoju výstroj sám a pri nespôsobilosti vybavenia nie je možný štart, alebo pokračovanie v turnaji.
 • Povinnú výstroj kontroluje a schvaľuje rozhodca daného poľa, ktorý má právo vykázať šermiara na úpravu výstroja, ktorá nepresiahne čas 5 minút. Ak nie je možné uviesť výstroj do stavu zodpovedajúcemu pravidlám v stanovenom časovom rozsahu, udeľuje šermiarovi čiernu kartu a ten sa nesmie zúčastniť ďalších zápasov. Všetky jeho zápasy, ak je jeho štartovacia pozícia vylosovaná, budú znamenať výhru 0:1 pre druhého šermiara.
 • Ak príde k úrazu z dôvodu výstroje nevyhovujúcej pravidlám, tak zodpovednosť nesie hlavný rozhodca, ktorý šermiara pripustil do turnaja. Rozhodca bude následne vystavený disciplinárnemu konaniu s možnosťou okamžitého odobratia platnej licencie.
 • Rozhodca má právo zakázať výstroj, ktorá podľa jeho subjektívneho hodnotenia nespĺňa normy pravidiel.

Hlava

 1. Neporušená a nepreliačená, príp. nepokrivená šermiarska maska sily 1600N spĺňajúca FIE certifikáciu.
 2. Ochrana zátylku a krčnej chrbtice.
 3. Chránič krku s tvrdým jadrom chrániacim hrtan.
 4. Límec masky sa nesmie vyhŕňať.
 5. Hlava pri bežnom záklone nemôže odhaľovať žiadnu nechránenú časť krku.

Ruky a trup

 1. Rukavice vhodné pre športový šerm, rukavice, lakrosové, alebo špeciálne vyvinuté pre účely HEMA šermu. Povrch rukavíc nesmie byť kovový.
 2. Šermiar používajúci zvoncový, resp. dostatočne zatvorený kôš nemusí používať s primárnou zbraňou masívnu rukavicu. Musí však používať takú ďalšiu ochranu ruky, ktorá mu zabezpečí dostatočnú ochranu zápästia a predlaktia.
 3. Ak šermiar používa pobočnú zbraň, musí si túto ruku kryť rukavicou s dodatočnou ochranou ruky, ako je napr. polstrovanie a pod. (viď bod. 5.2.1)
 4. Rukavice nemusia byť vypchaté v dlaňovej časti avšak dlane nesmú mať holé bez akejkoľvek ochrany.
 5. Trup musí byť chránený neporušeným šermiarskym kabátcom obsahujúcim vložené tlmiace vrstvy pod väčšinou vlastného povrchu. Kabátec musí byť vyrobený z pevného materiálu odolného proti prebodnutiu. Dostatočnosť vypchávky (špeciálne hruď a krk) kabátu posúdi rozhodca. Kabátec nesmie mať otvory v podpazuší.
 6. V prípade, že kabátec nie je vybavený integrovanou ochranou lakťov a predlaktí, sú povinné pevné chrániče na obe tieto časti tela.
 7. Medzi rukavicami a zvyškom chráničov nesmie byť nechránená oblasť.
 8. Plastový chránič pod kabátcom je v kategórii rapír povinný.

Nohy

 1. Suspenzor je povinná súčasť výstroje v kategórii rapír muži.
 2. Kolená aj holene musia byť chránené spredu aj z bokov.
 3. Bedrové kosti musia byť chránené vypchávanými nohavicami, alebo prekrývajúcim kabátom.
 4. Stehná a slabiny musia byť chránené pevnými nohavicami – FIE 350N, alebo inou schválenou ochranou nôh. (materiály ako kevlar, aramid)

Rapír – Zbraň

Hlavná zbraň

 1. Je dovolené používať iba historizujúce repliky rapírov s dlhou, pevnou čepeľou určenou na športovo-historické zápolenie (v protiklade k čepeli používanej pre účely športového šermu).
 2. Dĺžka rukoväte, typ koša (prepletaný, zvoncový, atď.), šírka priečky nie sú limitované. Celková dĺžka zbrane však nesmie presiahnuť 130cm.
 3. Zakončenia priečky musia byť zaoblené.
 4. Povolená maximálna dĺžka čepele je 110cm vrátane ricassa. Čepeľ musí byť dostatočne flexibilná, a to najmä od polovice ďalej k hrotu, aby nepredstavovala riziko v útokoch bodom. Ohybnosť sa meria zavesením polkilového závažia na hrot a musí byť minimálne 30 stupňov oproti horizontálnej čepeli.
 5. Celková váha zbrane musí byť minimálne 900g, maximálne však 1300g.
 6. Čepeľ musí byť čistá, rovná a bez evidentných zásekov, ktoré môžu predstavovať riziko pre zlomenie zbrane.
 7. Hrot primárnej zbrane musí byť tupý a zaoblený. V prípade, že hrot nie je zaoblený, je ho potrebné dodatočne zabezpečiť ochranou, ako je napr. riadne upevnený plastový alebo korkový koniec. Adekvátnosť ochrany posúdi hlavný rozhodca alebo organizátor turnaja.
 8. Hrot zbrane a pobočnej zbrane musí byť označený reflexnou páskou pre lepšiu evidenciu zásahov.

Pobočná zbraň

Dôležité: V sezóne 2016 nebude povolené dýkou útočiť na súpera. Zbraň bude možné používať iba na defenzívne účely, vrátane viazania súperovej zbrane počas útoku (atď.) Dôvodom je absencia spoľahlivých štandardizovaných, flexibilných čepelí, ktoré by umožňovali aj ofenzívne akcie, ako je napr. útok na masku či telo a pod.

 1. V turnaji rapírom je možné použiť pobočnú zbraň, ktorá môže byť použitá na defenzívne účely; jej použitie je voliteľné a nepovinné
 2. Pobočnou zbraňou sa rozumie dýka s jednou rovnou čepeľou; dýky s viacerými čepeľami, špeciálnym ricassom určeným na zachytávanie zbrane alebo zakrivená dýka nie je povolená
 3. Maximálna dĺžka čepele dýky je 45cm. Hrot dýky musí byť tupý a zaoblený; v prípade, že hrot nie je zaoblený, je ho potrebné dodatočne zabezpečiť ochranou, ako je napr. riadne upevnený plastový alebo korkový koniec. Hrot pobočnej zbrane musí byť označený reflexnou páskou.
 4. Dýkou je povolené kryť a odvádzať súperove seky alebo body, resp. viazať jeho čepeľ.
 5. Dýkou je zakázané útočiť. Útok dýkou na súpera bude penalizovaný žltou kartou. V prípade, že je útok mimoriadne brutálny, rozhodca zaň môže udeliť rovno červenú kartu.
 6. Je zakázané vrhať pobočnú zbraň po súperovi. Takáto akcia bude ihneď penalizovaná vylúčením z podujatia.