Bratislavský Fecht

Prvý medzinárodný HEMA turnaj na Slovensku

Najväčší turnaj CEHL / Biggest tournament of CEHL
110 súťažiacich v 4 kategóriách / 110 participants in 4 categories
Štyri kategórie / Four Categories
Dlhý meč Open : Dlhý meč Ženy : Rapír a dýka : Meč a štítok / Longsword Open : Longsword Women : Rapier and Dagger : Sword and Buckler
Napínavé súboje / Exciting fights
Od rána až do večera / From dawn till dusk

Domov

Vitajte na stránkach Bratislavského Fechtu!

Bratislavský Fecht alebo skrátene fecht_BA IV je už štvrtý ročník úspešného medzinárodného HEMA turnaja na Slovensku, ktorý organizuje Bratislavský šermiarsky spolok pod záštitou Federácie Európskych bojových umení Slovenska (FEBUS).

Turnaj sa uskutoční v sobotu 14.4.2018 od 8:00 do 18:00 v priestoroch multifunkčnej haly nachádzajúcej sa v Dome Športu, Junácka 6, Bratislava. Hala má k dispozícii tribúnu s vyše 150 miestami na sedenie, budeme preto radi, ak prídete súťažiacich podporiť! Bližšie informácie o priestoroch a navigácii môžete nájsť tu.

Súťaž bude prebiehať v kategóriách

Informácie o pravidlách, potrebnej výbave atď. môžete nájsť v jednotlivých položkách menu.

Počet súťažiacich na jednotlivé disciplíny je limitovaný. Zaregistrujte sa preto prosím čo najskôr pre zabezpečenie plného pohodlia.

Vstupné na podujatie:

  • 20€ – jedna kategória
  • +15€ – druhá kategória
  • +10€ – tretia kategória

Vstupné zahŕňa organizačné náklady, občerstvenie (kávu, čaj, nealkoholické nápoje, ovocie, bagety – pre súťažiacich, sladkosti a iné).

Afterparty

Pre súťažiach obsahuje vstup zároveň vstupenku na afterparty, ktorá sa uskutoční o 19:00 v podniku Čierny Pes, Na vŕšku 2. V rámci afterparty bude malá hostina, ktorú sponzoruje Bratislavský šermiarsky spolok.

Registrácia:

Registračný formulár môžete nájsť tu. Prosíme vás o zodpovedné a pravdivé vyplnenie všetkých polí. Registrácia sa uzatvára 1. apríla alebo po naplnení maximálnej kapacity účastníkov.

Otázky?

Neváhajte nás kontaktovať cez sociálne siete, e-mailom na info@fechtba.sk alebo telefonicky na +421 903 848 083.

Tešíme sa na vás!

Sponzori / Sponzors